[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Inf-IT DAVcl] cash_update.sh


Estic de vacances fins el dia 24 de Septembre
Qualsevol dubte contacteu amb el Juanjo Perez juanjo.perez@xxxxxxxxxxx

CONFIDENCIALITAT. Aquesta comunicació i els seus annexes contenen informació confidencial i/o secreta, sotmesa a secret professional i que té com a destinatari única i exclusivament a la persona a la que va dirigida. Si vostè no és el destinatari, l'informem que no està autoritzat a llegir-la, copiar-la o divulgar-la, de manera que li preguem que ho notifiqui immediatament a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. i desprès elimini aquest correu i qualsevol còpia del mateix. Queda, per tant,prohibida la lectura, divulgació o distribució d'aquest correu electrònic i dels seus annexes, a qualsevol persona que no sigui el seu destinatari, sense el consentiment escrit de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb el disposat en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, li comuniquem que les dades de caràcter personal utilitzades en aquest enviament es troben incloses en fitxers la titularitat dels quals correspon a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA
  S.A. Tanmateix, l'informem que les dades contingudes en aquest enviament seran incorporades en fitxers de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. amb l'única finalitat de mantenir i administrar la relació establerta, de manera que seran conservades mentre existeixi un interès mutu i no seran comunicades a tercers excepte obligació legal. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, s'haurà de dirigir per escrit, acreditant la seva identitat, a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau, 8, 25210 Guissona (Lleida) o fer-ho a través de la direcció de correu electrònic lopd@xxxxxxxxxxx. Si considera que les seves dades no estan sent tractades segons estableix la llei podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control (http://www.agpd.es). Per més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat (http://www.bonarea-agrupa.com/ca/public/PrivacyPolicy). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONFIDENCIALIDAD. Esta comunicación y sus anexos contienen información confidencial y/o secreta, sometida a secreto profesional y que tiene como destinatario único y exclusivo la persona a la que va dirigida. Si usted no es el destinatario, le informamos que no está autorizado a leerla, copiarla o divulgarla, por lo que le rogamos que lo notifique inmediatamente a CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. y tras ello elimine este correo y cualquier copia del mismo. Queda, por tanto, prohibida la lectura, divulgación o distribución de este correo electrónico y de sus anexos, a cualquier persona que no sea su destinatario, sin el consentimiento escrito de CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le comunicamos que los datos de carácter personal utilizados en este envío se encuentran incluidos en ficheros cuya titularidad ostenta CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. Asimismo, le inf
 ormamos que los datos contenidos en este correo y los que lo sucedan, así como sus anexos o fax, serán incorporados a los ficheros de CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. con la única finalidad de mantener y administrar la relación establecida, de forma que serán conservados mientras exista un interés mutuo para ello y no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, deberá dirigirse por escrito, acreditando su identidad, a CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau 8, 25210 Guissona (Lleida) o hacerlo a través de la dirección de correo electrónico lopd@xxxxxxxxxxx. Si considera que sus datos no están siendo tratados según establece la ley podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control (http://www.agpd.es). Para más información puede consultar nuestra Política de Privacidad (http://www.bonarea-agrupa.com/ca/public/PrivacyPolicy). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONFIDENTIALITY. This communication, along with any documents, files or attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of any information contained in or attached to this communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and destroy the original communication and its attachments without reading, printing or saving in any manner. This communication, along with any documents, files or attachments, may not be reproduced or distributed without the express written consent of CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A. DATA PROTECTION. In compliance with the Personal Data Protection Law and GDPR we inform you that your personal information is included in a personal information filing system owned by CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A
 . We also inform you that your personal information included in this email, along with any documents, files or attachments, will be included in a personal information filing system owned by CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA S.A. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation, objection, portability and restriction of processing of your personal data, at any time, by sending a written notice, attaching a photocopy of a document evidencing your identity, to CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau 8, 25210 Guissona (Lleida), or to lopd@xxxxxxxxxxx. If you consider that we are not processing your personal data as required by law, you can exercise your right to lodge a complaint with a supervisory authority (http://www.agpd.es). For more information, you may visit our Privacy Policy (http://www.bonarea-agrupa.com/ca/public/PrivacyPolicy).